Zjawisko takie nazywamy – heterodontyzmem

Zjawisko takie nazywamy – heterodontyzmem. W uzębieniu heterodontycznym rozróżniamy następujące typy zębów : siekacze (incisiri), – kły (canini), – przedtrzonowce (praemolaree) i trzonowce (molares). Dla krótkości siekacze oznaczamy literą – I, kły literą – C, przedtrzonowce literą – P, i wreszcie trzonowce literą – M. Kreska umieszczona pod daną literą (np. M) oznacza ząb górny, kreską położoną nad symbolem zęba (np. ij określamy ząb dolny. Kolejność zębów obliczamy od przodu, oznaczając dany ząb odpowiednią literą (np. 12 – siekacz górny drugi; Ps – przedtrzonowiec trzeci dolny; MI – trzonowiec pierwszy górny itp. ]. Siekaczami nazywamy zęby umieszczone w górze w k. międzyszczękowej, a w dole ich odpowiedniki. [patrz też: warszawa ginekolog nfz, furaginum w ciazy, dretwienie rąk ]