Za punkt wyjsciowy przyjmiemy zab, którego korona konczy sie tylko jednym ostrym – guzkiem (eonus).

Ze względu na to, że typ ukształtowania koron trzonowców (M) i przedtrzonowców (P) odgrywa wielką rolę taksonomiczną w zoologii, poświęcimy tej sprawie nieco więcej miejsca. Metodą przedstawiania różnych typów budowy korony będzie ewolucja wymienionych zębów w trakcie rozwoju rodowego kręgowców. Za punkt wyjściowy przyjmiemy ząb, którego korona kończy się tylko jednym ostrym. – guzkiem (eonus). Guzek ten nosi nazwę protoconus, jeżeli chodzi o ząb górny i protoconid o ile mamy do czynienia z zębem dolnym (końcówka -id, umieszczona za nazwą danego guzka będzie zawsze oznaczać guzek zęba dolnego). Tego rodzaju ząb zaliczamy do typu zębów protodontycznych (albo haplodontycznych). Oczywiście rola trzonowca protodontycznego niczym się nie różni od roli siekaczy i kłów, a więc od zębów czynnościowo chwytnych. Tego rodzaju trzonowce i przedtrzonowce (pod względem topograficznym, gdyż w takich przypadkach mamy zawsze do czynienia z uzębieniem homodontycznym) pełnią funkcję siekaczy, a więc są w stanie jedynie przytrzymywać pokarm. [patrz też: agencja statystów warszawa, bebilon profutura opinie, espumisan dla noworodków ]