Wojskowa etyka medyczna – lekarz pierwszy, ostatni, zawsze

Globalna wojna z terroryzmem zwróciła ponownie uwagę na to, czy lekarze w armii amerykańskiej są najpierw lekarzami, najpierw żołnierzami, albo lekarz-żołnierz, czy też inne sformułowanie najlepiej opisuje ich medyczne i etyczne obowiązki. Przewodniczący Rady Prezydenta ds. Bioetyki, Edmund Pellegrino, podkreślił, że etyka lekarska jest i musi być taka sama dla lekarzy cywilnych i wojskowych, z wyjątkiem najbardziej ekstremalnych wypadków. Nie ma specjalnej etyki medycznej dla wojskowych czynnych lekarzy, tak samo jak lekarze Veterans Affairs, lekarze Gwardii Narodowej, lekarze zdrowia publicznego, lekarze więzienni lub lekarze zajmujący się opieką medyczną. Pozostaje tylko pytanie, czy istnieją nadzwyczajne zdarzenia warunkowe , które uzasadniają zawieszenie przez lekarzy ich medycznych i etycznych obowiązków. Nic dziwnego, że wojny stworzyły sytuacje na polu bitwy, w których zawieszanie skoncentrowanej na pacjentach etyki medycznej wydawało się rozsądne, przynajmniej dowódcom wojskowym. Być może najbardziej znanym przykładem z II wojny światowej jest decyzja podczas kampanii w Afryce Północnej, aby zapewnić penicylinę najpierw żołnierzom z chorobami przenoszonymi drogą płciową, a nie ciężko rannym żołnierzom, ponieważ ci pierwsi mogli szybko wrócić do walki. W pierwszej wojnie w Zatoce, głównym problemem medyczno-etycznym było to, czy konieczność wojskowa uzasadniała lekarzy w przepisywaniu leków eksperymentalnych bez świadomej zgody żołnierzy. W wojnie z terroryzmem kontrowersje koncentrowały się na udziale lekarzy w przesłuchaniach więźniów i strajkach głodowych, a ostatnio w stosowaniu leków psychotropowych w celu zatrzymania żołnierzy na terenach bojowych lub zwrócenia ich na kolejną podróż służbową. Jaką rolę mogą odgrywać etyczni lekarze wojskowi w każdej z tych sytuacji.
Redaktorzy podręcznika Military Medical Ethics stwierdzili, że lekarz wojskowy jest pierwszym lekarzem, drugim oficerem , a przypadki znacznego konfliktu między cywilną i wojskową etyką medyczną są bardzo rzadkie . To sformułowanie opisuje raczej problem niż rozwiązanie, ponieważ tylko te rzadkie sprawy wymagające militarnej konieczności mogą wymagać od lekarzy wojskowych zdrady etyki medycznej na rzecz problemów wojskowych lub bezpieczeństwa narodowego. Przykładem jest zastosowanie badanego leku jako pirydostygminy jako wstępnej obróbki podczas wojny w Zatoce Perskiej. Poszukując Food and Drug Administration (FDA) zrzeczenia się świadomej zgody na stosowanie leku, Departament Obrony (DOD) myli konieczność wojskową z etyką medyczną.

W wojnie z terroryzmem lekarze wojskowi stanęli wobec co najmniej trzech głównych wyzwań dla etyki medycznej: nakazu, aby pomagali przesłuchiwać podejrzanych o terroryzm, zmuszali więźniów do głodujących więźniów i poświadczali żołnierzy, którzy mogliby zostać przeniesieni do Iraku lub Afganistanu. Zasada etyki lekarskiej w pierwszych dwóch przypadkach jest jasna i jest wzmocniona międzynarodowymi standardami praw człowieka: żaden lekarz nie może brać udziału w żadnych działaniach obejmujących tortury lub okrutne lub nieludzkie traktowanie, ani używać wiedzy medycznej lub umiejętności w celu ukarania. Niemniej jednak polityka przesłuchań DOD po 9/11 wymagała od lekarzy potwierdzenia, że skazani są zdolni do przesłuchania, a instrukcje wydane w 2006 r. Wyraźnie zezwalają lekarzom na poświadczanie więźniów za karę , a nawet wymierzanie kary, jeżeli jest zgodna z obowiązujące prawo zgodnie z interpretacją cywilnych adwokatów DOD.2
Przymusowe karmienie głodnych strajkujących w Guantanamo zostało uzasadnione na podstawie potrzeby wojskowej, a lekarze wojskowi zostali zmuszeni do karmienia więźniów dla dobra kraju . Dodatkowe przesłanki świadczą o tym, że więzienie jest przedłużeniem pola bitwy, że strajkujący z głodu angażują się w asymetryczną wojnę, która pozwalając im umrzeć z głodu byłaby powszechnie postrzegana jako militarna porażka w wojnie z terrorem, która mogłaby wymusić zamknięcie Guantanamo, że lekarze nie powinni pozwolić swoim pacjentom umrzeć z głodu, i że więźniowie nie są w stanie dokonać świadomej odmowy (ponieważ są niekompetentni) lub dobrowolnej odmowy (z powodu presji rówieśników)
[więcej w: dretwienie rąk, stomadent legnica, furaginum w ciazy ]