Warunki zycia ladowego spowodowaly stlumienie funkcji oddechowych gardla

Reminiscencją stanu rzeczy u niższych kręgowców jest powstawanie u zarodków ssaków ze ścian bocznych gardła prowizorycznego narządu skrzelowego (org anon branchialej). Przedstawia się on w danym przypadku pod postacią pięciu zachyłków entodermalnych , zmierzających w kierunku powłok skórnych. Zachyłki te, kończące się zresztą ślepo, noszą nazwę – kieszonek skrzelowych wewnętrznych. Na spotkanie ich zdążają analogiczne kieszonki skrzelowe zewnętrzne powstałe kosztem ektodermy powierzchownej. Aczkolwiek dna odpowiadających sobie kieszonek blisko sąsiadują ze sobą, to jednak nie dochodzi do zaniku ściany je przedzielającej, -w wyniku czego u ssaków nie tworzą się właściwe – szczeliny skrzelowe. Jasne jest zatem, że narząd skrzelowy jest u ssaków narządem nawskroś epizodycznym, narządem zapowiadającym się, któremu jednak nie dane jest spełnić swej pierwotnej misji. Warunki życia lądowego spowodowały stłumienie funkcji oddechowych gardła na korzyść narządu nowopowstałego, – jakim jest – płuco. [hasła pokrewne: ars medica świdnica, pentaxim szczepionka, androvit opinie ]