Udar: praktyczne zarządzanie

Udar jest trzecią najczęstszą przyczyną śmierci na całym świecie. W krajach uprzemysłowionych stanowi on od 10 do 12% wszystkich zgonów, ale dwie trzecie zgonów z powodu udaru mózgu ma obecnie miejsce w krajach nienindustrializowanych. Około połowa osób, które przeżyły udar, musi polegać na innych, aby wykonywać codzienne czynności, a ponad jedna trzecia cierpi na depresję. Obciążenie związane z udarem ma również wpływ na opiekunów, którzy często muszą ograniczać swoją działalność zawodową i rekreacyjną. Udar jest zatem ogromnym problemem zdrowotnym na całym świecie, a jego obciążenie prawdopodobnie wzrośnie wraz ze starzeniem się populacji. Wiele książek – encyklopedycznych lub wysoko wyspecjalizowanych, opartych na wielu prawach lub autorach – opublikowano na temat udaru mózgu. Podobnie jak jego poprzednicy, trzecie wydanie Stroke jest wyjątkowe, ponieważ ma wszystkie zalety wielorakiej książki, ale żadnej z wad; jest obszerny, obejmuje wszystkie obszary zarządzania udarem, a mimo to jest tak jednorodny i spójny jak książka napisana przez jednego autora. Ta spójność może być częściowo spowodowana faktem, że wszyscy autorzy, w tym czterej nowi współpracownicy, pracowali z głównym autorem, Charlesem Warlowem w Edynburgu.
Książka jest wyjątkowa w swojej celowej orientacji na praktykę i zastosowanie podejścia do rozwiązywania problemów. Po krótkim historycznym rozdziale czytelnicy mają do czynienia z pierwszym pytaniem, które zadają sobie, gdy widzą pacjenta w izbie przyjęć: czy to udar, i gdzie jest zmiana. Autorzy następnie analizują główne objawy przejściowe ataków niedokrwiennych i udaru mózgu oraz zajmują się wieloma warunkami, które mogą je naśladować. Czytelnicy tej książki zgodziliby się, że Czy to udar. Jest rzeczywiście pierwszym pytaniem, które należy zadać, ale w erze neuroobrazowania drugie pytanie prawdopodobnie brzmiałoby: Czy to jest niedokrwienie czy krwotok. raczej niż Które terytorium tętnicze jest zaangażowane. – pytanie, które dotyczy tylko udaru niedokrwiennego. Ta kolejność pytań pozwala autorom opisać zespoły kliniczne przed omówieniem neuroobrazowania, co odpowiada ich maksymie, że nie należy przypuszczać, że wyniki badań będą koniecznie bardziej czułe lub specyficzne niż wyniki kliniczne. Następne pytania książka jest jednoznaczna: co spowodowało udar niedokrwienny, krwotok śródmózgowy lub krwotok podpajęczynówkowy. Jak zarządzać opieką nad pacjentem po udarze i konkretnie leczyć każdą odmianę udaru. Jak można zapobiec udarowi. W jaki sposób można zorganizować usługi dla udaru i zmniejszyć ogólny wpływ udaru na pacjenta.
Wszystkie rozdziały są doskonałe, ale prawie 100-stronicowy rozdział dotyczący ogólnego zarządzania udarem jest arcydziełem, zajmującym najwyższy poziom naukowy, z codziennymi problemami praktycznymi, które często są pomijane w innych książkach. Od dawna ustalono, że korzyści jednostek udaru, w kategoriach zmniejszonej śmiertelności i uzależnienia, wynikają z rodzaju codziennej opieki opisanej w tym rozdziale. Niektórzy czytelnicy – zwłaszcza amerykańscy czytelnicy – będą prawdopodobnie zdziwieni, że znajdą tylko około 10 stron poświęconych trombolizie i innym metodom reperfuzyjnym, a także minimalną dyskusję na temat poprawy świadomości udaru, ograniczenia opóźnień w czasie podróży do szpitali i telemedycyny
[patrz też: pentaxim szczepionka, bebilon profutura opinie, haloperidol krople ]