U wszystkozerców korona jest szeroka, lecz usiana tepymi guzkami

U wszystkożerców korona jest szeroka, lecz usiana tępymi guzkami (bunodontyzml. Równolegle do przekształceń, rozgrywających się na powierzchni korony, korzeń przedtrzonowców (P) wykazuje skłonność do podziału na dwa korzenie wtórne, korzeń zaś trzonowców dzieli się na 2-4 korzenie, zapewniające lepsze umocowanie całego zęba ze względu na b. silne ciśnienie. Dla ilustracji zanalizujemy kilka ważniejszych postaci zębów, rozpoczynając od typu najprostszego, jakim jest – typ bunodontyczny. Typ bunodontyczny cechuje wszystkożerce (omnirora). Przedtrzonowce mają postać brachydontyczną, a szeroka korona posiada zarys prostokątny . Widnieją na niej 2-4 guzki (coni) przedzielone płytkimi rowkami (sulci), W zębach górnych protoconus jest umieszczony po stronie językowej korony, a paraconus i metaconus leżą po stronie policzkowej. W zębach dolnych protoconid widnieje po stronie policzkowej, natomiast paraconid i metaconid po stronie językowej korony. Taką jest budowa zasadnicza u naczelnych i człowiekowatych. U swiniowatych poza zwykłymi. guzkami widnieją drobne, nieprawidłowe wyniosłości, nie posiadające specjalnych nazw, oraz niski – pas (cingulum), występujący na granicy między koroną i korzeniem. Ilość korzeni waha się między dwoma a czterema. [hasła pokrewne: zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych, suchy zębodół jak wygląda, narośl przy odbycie ]