U wiekszosci ssaków jezyk posiada ksztalt wydluzony i plaski

Jeżeli do tego wszystkiego dołączymy wytworzenie się warg mięsistych oraz podniebienia wtórnego, będziemy mieli szereg współzależności, charakteryzujących w wybitny sposób swoiste morfologiczne i biologiczne oblicze ssaków. Język rozwija się z trzech zaczątków, umieszczonych na dnie jamy gardłowej, na poziomie luków żuchwowych. Tymi zaczątkami są: -wzgórek nieparzysty(tuberculum impar) i dwa-wał y boczne Kalliusa, położone przed tym wzgórkiem. Bezpośrednio w tyle od wzgórka nieparzystego powstaje zaczątek tarczycy pod postacią tzw. – przewodu tarczycowo-językowego (ductus tkyreoglossus). Do tych zawiązków nabłonkowych wrastają następnie miocyty, pochodzące od układu tułowiowego prostego (myosystema rectum), podporządkowanego n. podjęzykowemu . Ze względu na to, że zrąb mięśniowy języka został już zanalizowany poprzednio, pozostają tutaj do omówienia jedynie jego cechy morfologiczne oraz z budową jego błony. U większości ssaków język posiada kształt wydłużony i płaski , odpowiadający ukształtowaniu jamy ustnej, którą całkowicie wypełnia w stanie spoczynku. [podobne: zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych, esmya opinie, dermiq ]