Trzonowcowoksztaltne zeby dolne

Zawiłość obrazu potęguje się gdy uwzględnimy, że powstają ponadto szeregi podłużnych wyniosłości (np. mesostylus a ścierające się miejscami szkliwo obnaża zębinę. Trzonowcowokształtne zęby dolne, posiadają budowę bardziej uproszczoną . Wprawdzie i tutaj szkliwo jest mocno pofałdowane, ale tworzy linię ciągłą, zamkniętą, co jest spowodowane brakiem dołków cementowych. Opanowanie powierzchni żujących przez cement nie ogranicza się do zębów trzonowcowokształtnych, obejmuje bowiem i siekacze, wypełniając w nich zagłębienia (wpuklenia) szkliwowe, tworzące tzw. – rejestr. Typ plicidentyczny cechuje ssaki nagryzające pokarm wybitnie twardy (durophagta). Należą tutaj Rodentia i Proboseidea. Omawiany typ może w gruncie rzeczy uchodzić za typ Iophodorrtyczny, który uległ swoistemu zróżnicowaniu . Cechuje go przede wszystkim silne sfałdowanie grzebieni szkliwowych korony, tworzące szereg listewek ułożonych poprzecznie. Ilość tych listewek waha się w szerokich granicach, osiągając liczbę dwudziestu siedmiu. [więcej w: furaginum w ciazy, dermiq, dermiq warszawa ]