Silne umiesnienie jezyka

Język (lingua s. glossa) jest wałem mięśniowym, okrytym błoną śluzową i stanowiącym z okolicą podjęzykową (regio sublingualis) dno jamy ustnej. Silne umięśnienie języka jest pochodzenia somatycznego, co stanowi cechę ssaków, zapewniającą im wprost niezwykłą ruchomość tego narządu. Istotnie bowiem stanowi on u nich rodzaj swoistego silnika, który wraz z m. policzkowym podsuwa pokarm pod miażdżące działanie łuków zębowych i wreszcie przesuwa go w kierunku gardzieli w czasie połykania. Jasne jest więc, że język mięsisty jest wykładnikiem przemiału pokarmu w jamie ustnej, co wiąże się ściśle z rozwojem uzębienia właściwego ssakom. Ale na tym nie koniec ruchomość języka umożliwia powstawanie w jamie ustnej ciśnienia ujemnego, nieodzownego w funkcji ssania. [patrz też: przetoka tętniczo żylna, zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych, antymetabolity ]