Sekwencjonowanie egzoszkieletu i leczenie zaburzeń neurometabolicznych ad 5

Tryb dziedziczenia był recesywny w 30 z 42 genów (71%), w tym złożone heterozygotyczne warianty w 16 genach (38%), homozygotyczne warianty w 8 genach (19%) i recesywne połączone z X warianty w 6 genach (14 %) (Tabela 3). Dominujące warianty zidentyfikowano u 12 pacjentów (29%), w tym 11 odmian de novo (10 heterozygot i mozaika) oraz pojedynczy rodzinny autosomalny wariant dominujący ze zmienną penetracją. W przypadku dziewięciu rodzin o patogennych odmianach w znanych genach chorób ludzi i oczekiwanych fenotypów, rodowody z elektroforogramami przedstawiono na rysunku S1 w Dodatku uzupełniającym. Wpływ na zarządzanie kliniczne
Diagnoza genetyczna wpłynęła na leczenie kliniczne 18 probantów (44%), u których stwierdzono chorobotwórczy lub prawdopodobnie patogenny wariant (Tabela Zmiany te składały się ze środków zapobiegawczych, takich jak regularne badania przesiewowe w kierunku raka i unikanie czynników chorobotwórczych u 4 probantów (z wariantem w CBL, 16 SMAD4, MTO1 lub PRSS1); terapie modulacyjne, takie jak chemioterapia lub transplantacja komórek macierzystych u 3 probantów (z wariantem w SENP1, SYTL2 lub KRAS); bardziej precyzyjne leczenie objawowe, takie jak suplementacja suplementacją 5-hydroksytryptofanem, lewodopą, karbidopą, seryną lub folinem w 5 probantach (z wariantem w CNKSR2, SCN2A, ANO3, ATP2B3 lub MECP2); i terapie ukierunkowane na zidentyfikowaną nieprawidłowość na poziomie komórkowym lub molekularnym u 7 probantów (z wariantem w CA5A, ACACB, GOT2, PCK1, NANS, MTO1 lub QARS). Rozpoznanie niedoboru MTO1 u pary rodzeństwa obejmowało zarówno profilaktykę, jak i terapię celowaną. Chociaż możliwe jest, że te zmiany w leczeniu klinicznym mogą we wszystkich przypadkach poprawić wyniki zdrowotne, należy również przyznać, że różne stopnie stabilizacji lub poprawy u pacjentów z zaburzeniami rozwoju intelektualnego (lub związanymi z nimi wynikami) można spodziewać się w różnych grupach.
Przykładowe przypadki
Nowe i kandydackie przyczyny zaburzeń i terapii intelektualnej
Opisujemy dwie nowo zidentyfikowane formy wrodzonych błędów metabolizmu, które potencjalnie mogą podlegać restrykcjom dietetycznym, suplementacji lub interwencjom farmakologicznym (patrz Raporty Przypadków i Tabela Pierwszym odkryciem był homozygotyczny wariant missense w CA5A (Mendelian Inheritance in Man [MIM] numer 114761), kodujący mitochondrialną anhydrazę węglanową VA, która jest kluczowa dla funkcji enzymów mitochondrialnych.17 Nasza grupa donosi, że niedobór tego enzymu powoduje noworodki. hiperammonemia, hiperlaktatemia i hipoglikemia.17 Taki niedobór można leczyć kwasem karglurynowym i protokołem ratunkowym, który może zapobiegać nieodwracalnym następstwom neurologicznym. Dodaliśmy ten warunek do dwuwarstwowego algorytmu diagnostycznego i interaktywnego narzędzia w Treatable ID.org (swobodnie dostępnego jako aplikacje natywne i internetowe na stronie www.treatable-id.org) w celu wsparcia klinicystów w zakresie wczesnej identyfikacji.9,10
Drugi nowo zidentyfikowany wrodzony błąd metabolizmu spowodowany był przez złożone heterozygotyczne warianty w NANS, kodujące syntazę fosforanu kwasu N-acetyloneuraminowego (numer MIM 605202), u 4-letniej chorej z encefalopatią epileptyczną i cechami dysmorficznymi
[patrz też: zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych, stomadent legnica, dermiq ]