Rodentia i u Ruminantia caly przelyk jest owladniety miesniówka prazkowana

Rodentia i u Ruminantia cały przełyk jest owładnięty mięśniówką prążkowaną, która u Ruminantia. a częściowo i u Rodentia wkracza na żołądek. Jest rzeczą prawdopodobną, że wyparcie mięśniówki gładkiej przez mięśniówkę prążkowaną sprzyja sprawności falenty perystaltycznej. Pod nazwą powyższą rozumiemy posuwanie się kolejnych skurczów mięśniówki w kierunku przeciwnym do tego, jaki obserwujemy w fali perystaltycznej. W przełyku fala antyperystaltyczna posuwa się zatem od wpustu żołądkowego (cardia) w stronę gardła. Fale antyperystaltyczne występują zawsze w czasie wymiotów, lecz nabierają szczególnego znaczenia u Ruminantia, ssaków poraz wtóry przeżuwających pożywienie. Mięśniówka przełykowa stanowi przedłużenie mięśniówki gardła, ale ponadto otrzymuje jeszcze dodatkowe pasma pomocnicze od krtani (np. m. crice-oesophageus, m. thyreo-oesophageus), a niekiedy i od innych sąsiednich narządów. [przypisy: espumisan dla noworodków, furaginum w ciazy, bebilon profutura opinie ]