Przypadkowe badania meniskologiczne nad rezonansem magnetycznym kolana u osób w średnim wieku i w podeszłym wieku ad 5

Mężczyźni mieli wyższą częstość występowania łąkotek we wszystkich grupach wiekowych, ale kobiety miały wyższą częstość występowania zniszczenia łąkotki w najstarszej kategorii wiekowej (ryc. 2). Kobiety z co najmniej jedną łzą łąkotek lub z uszkodzeniem łąkotki w prawym kolanie miały wyższy wskaźnik masy ciała niż kobiety bez uszkodzenia łąkotki (29,9 vs. 27,9, P <0,001), ale wśród mężczyzn nie było znaczącej różnicy w ciele -umieść wskaźnik między grupą z uszkodzeniem a grupą bez uszkodzeń (odpowiednio 28,7 i 28,6, P = 0,83). Charakterystykę demograficzną i kliniczną osób bez uszkodzenia łąkotki, z co najmniej jedną łzą łąkotkową oraz z uszkodzeniem łąkotki przedstawiono w tabeli w dodatkowym dodatku.
Częstość występowania uszkodzeń łąkotek była istotnie wyższa wśród osób z radiologicznymi objawami choroby zwyrodnieniowej kości i stawów (Kellgren i Lawrence stopień 2 lub wyższy) niż wśród osób bez takich dowodów (82% vs. 25%, P <0,001), a rozpowszechnienie wyższy stopień Kellgrena i Lawrence a (P <0,001 dla trendu). Wśród osób z radiologicznymi objawami ciężkiej choroby zwyrodnieniowej stawów (Kellgren i Lawrence w stopniu 3 lub 4 w prawym kolanie), 95% miało uszkodzenie łąkotki (Tabela 2 w Dodatku Uzupełniającym).
Tabela 3. Tabela 3. Częstość występowania łez łąkotkowych w zależności od obecności lub braku częstych objawów kolana i radiograficznych dowodów choroby zwyrodnieniowej stawów. Chociaż występowanie jednego lub więcej łez łąkotek było częstsze u osób, u których ból kolana, ból lub sztywność występował przez większość dni niż u tych, którzy nie mieli tych objawów (45% vs. 26%, p <0,001), ta różnica został znacznie osłabiony, gdy wzięto pod uwagę radiograficzne objawy choroby zwyrodnieniowej stawów. W grupie osób z radiologicznym objawem choroby zwyrodnieniowej stawów (Kellgren-Lawrence, stopień 2 lub wyższy), częstość występowania łzy łąkotkowej wynosiła 63% wśród osób z bólem kolana, bólem lub sztywnością w większości dni i 60% wśród osób bez tych objawów (P = 0,75); odpowiednie częstości występowania w grupie bez objawów radiologicznych choroby zwyrodnieniowej stawów (Kellgren-Lawrence, stopień 2 lub wyższy) wynosiły 32% i 23% (p = 0,02) (tabela 3). Większość łez łąkotek - 180 z 297 (61%) - dotyczyło osób, u których w poprzednim miesiącu nie występował ból, ból lub sztywność (brak danych dotyczących objawów u 11 osób). Nie stwierdzono istotnych różnic w proporcjach osób, u których wystąpiły objawy bólu, obolałości lub sztywności w kolanach, w zależności od rodzaju łzy lub przedziału, w którym nastąpiła łza, lub w zależności od tego, czy łza rozszerzyła się do obwodowej (torebkowej) trzeciej. menisku (dane nie pokazane).
Dyskusja
Odkryliśmy, że uszkodzenie łąkotki w prawym kolanie było powszechne u osób w średnim wieku i starszych z podmiejskiej społeczności w Stanach Zjednoczonych. Częstość występowania wahała się od 19% wśród kobiet w wieku od 50 do 59 lat do 56% wśród mężczyzn w wieku od 70 do 90 lat i była tylko minimalnie niższa, gdy wykluczono osoby po uprzedniej operacji kolana. Częstość występowania uszkodzeń łąkotki wzrastała wraz z wiekiem u obu płci. Większość łez łąkotek stwierdzono u osób, które nie odczuwały bólu kolana, obolałości lub sztywności.
Obecnie odnotowano wysoki odsetek uszkodzeń łąkotek (67 do 91%) u pacjentów z objawową chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych 20-23 W jednym z tych badań, które dotyczyły USA
[hasła pokrewne: ars medica świdnica, dermiq, przetoka tętniczo żylna ]