Przelyk

Przełyk (oesophagus) jest długim przewodem łączącym jamę gardła z żołądkiem. Rozpoczyna się on na wysokości krtani, ciągnie się grzbietowo od tchawicy poprzez całą szyję (pars cerricalis), przebiega przez klatkę piersiową (pars thoracalis) wzdłuż przegrody międzypłucnej, którą nazywamy – śródpiersiem (mediastinum} i wreszcie wkracza poprzez rozwór przełykowy (hiatus oesophageus) przepony w obręb jamy brzusznej (pars abdominaiis), gdzie wnet kończy się u Wpustu żołądka (cardia). Z powyższego wynika, że długość przełyku zależy od długości szyi (por. np. Giraffa i Talpa) i od długości klatki piersiowej (por. np. Suidae i Mustelidae). W stanie spoczynku przełyk jest spłaszczony grzbietowo-brzusznie i wykazuje szereg fałdów podłużnych (plicae longitudinales), które ulegają wygładzeniu w czasie wędrówki pokarmu. Podobnie jak inne przewody ustroju, przełyk również jest w stanie spoczynku całkowicie zamknięty, dzięki napięciu (tonus) swej mięśniówki. Średnica przełyku nie jest jednostajna, nie dadzą się jednak w tej sprawie wyprowadzić jakieś prawidłowości. [przypisy: dretwienie rąk, remigiusz wierzgoń instagram, aknenormin ulotka ]