Pozostale siekacze maja korony pokryte szkliwem tylko od przodu

Podobnie jak u Perissodactyla, stwierdzamy i tutaj dążność (większą lub mniejszą) do przy oblekania cementu powierzchni żującej korony. Wszystko to razem stwarza idealne warunki do dokładnego przemiału pokarmu w czasie ruchów propalinaluych żuchwy, które cechują Rodentia i Proboseidea . Wydłużenie trzewioczaszki oraz . uwstecznienie wielu siekaczy powoduje powstanie znacznej – przerwy zębowej (diastema). Pozostałe siekacze mają korony pokryte szkliwem tylko od przodu, co sprowadza ich nierównomierne ścieranie się u gryzoni. Ponadto wykazują one wzrost nieprzerwany, wskutek czego starte części zęba zostają ciągle zastępowane przez nową tkankę zębową. Jak wspomniałem powyżej, ścianę dolną jamy ustnej tworzą okolica podjezykowa (regio sublingualis) oraz język (lingua). Aczkolwiek język rozwija się kosztem ściany dolnej gardzieli na wysokości pierwszych łuków skrzelowych, to u osobników dorosłych jest jednak tak ściśle związany z obszarem jamy ustnej, że skłania mnie to do umieszczenia jego opisu w tym właśnie miejscu. [podobne: antymetabolity, etadron, warszawa ginekolog nfz ]