Poszczególne guzki

Poszczególne guzki (com) bywają zazwyczaj połączone za pośrednictwem niskich – grzebieni (cristae). Dalszym powikłaniem budowy zęba jest pojawienie się w tylnej okolicy korony występu, zwanego – talon (zęby górne) albo talonid (zęby dolne) . Na niskim tym występie widnieje nowoutworzony guzek – hypoconus albo – hypoconid. Widzimy więc, że korona tego typu jest koroną czteroguzkową o zwiększonej powierzchni żującej (facies masticatoria). U większości ssaków wyższych typ – sześcioguzkowy stanowi punkt wyjścia dalszego różnicowania się koron u mięsożernycb, u kopytowców i u naczelnych. Typ ten powstaje w ten sposób, że w trzonowcu górnym, na grzebieniu łączącym protoconus z paraconus, pojawia się drobny protoconulus, a na grzebieniu zawartym między protoconus i metaconus wyrasta mały metaconulus. W trzonowcu dolnym dwa dodatkowe guzki powstają na powierzchni talonidu dojęzykowo od hypoconidu. Są to: – hypoconulid – i entoconulid. [przypisy: agencja statystów warszawa warszawa, agencja statystów warszawa, grzybica pachwin zdjęcia ]