PODZIAL ODPORNOSCI

PODZIAŁ ODPORNOŚCI Odporność ustroju na rozmaite zakażenia możemy podzielić na dwie grupy, mianowicie: odporność wrodzoną i odporność nabytą. Odporność wrodzoną z kolei podzielić można na odporność gatunkową, rasową i indywidualną. Odporność nabytą dzielimy na czynną i bierną. Odporność czynna może być naturalna lub sztuczna. Odporność wrodzona a. Odporność gatunkowa Odporność gatunkowa zależy od właściwości środowiska, w którym żyje zarówno ustrój jak i zarazek. Jako regułę można wysunąć, że zwierzęta- stałocieplne nie chorują na choroby zakaźne właściwe zmienno-cieplny, ptaki zaś nie choruj ą na sprawy zakaźne właściwe innym zwierzętom. Wiadomo np. , że zmiennocieplne zwierzęta nie są wrażliwe na jad tężca. Kury np. nie są wrażliwe na pałeczkę wąglika, psy na dur plamisty itd. Jednak nie można powiedzieć, że jest to odporność bezwzględna, gdyż w warunkach laboratoryjnych różne zwierzęta można zakażać zarazkami powodującymi u nich chorobę, mimo że normalnych warunkach życie zwierzęta nie są na nie wrażliwe. [hasła pokrewne: remigiusz wierzgoń instagram, etadron, suchy zębodół jak wygląda ]