Odpornosc rasowa

Odporność rasowa Odporność rasowa. cechuje się tym, że tylko pewne rasy tego samego gatunku zwierzęcia ą odporne na takie lub inne zakażenia. Wiadomo, że algierskie owce są bardziej odporne na zarazek wąglika niż inne rasy owiec. Psy ras nieszlachetnych łatwiej znoszą zakażenie dżumą niż psy ras szlachetnych. Taka rasowa odporność u zwierząt a prawdopodobnie swoje źródło w warunkach ich bytowania. Dawniej przypuszczano; że u człowieka istnieje również odporność rasowa, której przypisywano szczególne znaczenie, Twierdzono np. , że Murzyni są odporniejsi na zimnicę tropikalną, na którą w olbrzymiej- liczbie zapadają Europejczycy. -Chińczycy np. mają być. znacznie -odporniejsi na . dur- brzuszny niż inne rasy; jednak i w odporności rasowej należy wziąć pod uwagę różne czynniki, które pozwalają wytłumaczyć tę, odporność z innego punktu widzenia. Kock bowiem wykazał, że Murzyni są dla tego odporni na zimnicę, gdyż przechorowali na nią w dzieciństwie i wytworzyła się u nich pewna odporność nabyta, trwająca już całe życie. To samo dotyczy odporności Chińczyków na dur brzuszny i Słowian na dur plamisty; liczne zastępy ich dzieci chorowały na te choroby nawet bezobjawowo, dorośli więc posiadają na nie odporność. Prócz tego wchodzą tutaj. W grę, warunki bytowania, higiena i ogólny poziom kulturalny. Wiadomo bowiem, że w epidemiach, szczególnie duru plamistego, odgrywa rolę, zawszenie, związane z ogólnym brakiem czystości i nędzą społeczną. [hasła pokrewne: narośl przy odbycie, dermiq, etadron ]