Obecnosc kesa w jamie gardlowej

Obecność kęsa w jamie gardłowej wywołuje podrażnienie zakończeń czuciowych w jej ścianach, czego następstwem jest wzbudzenie fali skurczowej zwieraczy gardła, przesuwającej się od podstawy czaszki w dół, w kierunku przełyku. Falę taką nazywamy-perystaltyką. Będzie o niej jeszcze często wzmianka. Skurczowi zwieraczy (constrict ores pltaryngis) towarzyszy jednocześnie skurcz unosicieli gardła (leratores), powodujący skrócenie jamy gardłowej. W tej fazie połykania powstaje pewne niebezpieczeństwo: w żadnym bowiem razie pokarm nie powinien dostać się do jamy krtani. Zapobiega temu skurcz mm. języka (mm. longitudinales linguae, pars ant. m. genioglossi), które przesuwając język ku tyłowi powodują to, że korzeń języka (radix linguae) naciska na nagłośnię (epiglottis), ta zaś opuszczając się zamyka wejście do krtani. [podobne: etadron, androvit opinie, dermiq ]