Nowoczesne metody terapeutyczne bez przeciwwskazań wiekowych.

width=300Biofeedback to metoda neuroterapeutyczna. Pozwala ona za pomocą oddziaływań z zakresu psychologii, w sposób świadomy wpływać i kontrolować na stan psychofizjologiczny organizmu. Trening polega na poprawieniu efektywności pracy, samopoczucia i samooceny, wydolności systemu immunologicznego, ułatwia regenerację sił, procesy poznawcze, zwiększa odporność na stres i  możliwości intelektualne, a także dzięki zwiększeniu plastyczności mózgu wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka. Czas trwania terapii jest uzależniony od złożoności problemu i wieku pacjenta. Psycholog Warszawa wykonuje trening 2-3 razy w tygodniu. Oprócz tego specjalista poleca korzystanie z technik relaksacyjnych. Są one głównym elementem, dzięki któremu pacjent pozbywa się stresu, a to ma z kolei pozytywny wpływ na proces usprawniania. Umożliwia to naukę naturalnego doznawania głębokiego odprężenia, co może być zaburzone poprzez chroniczny stres lub uraz, powodujący wysoki poziom naprężenia mięśni. Nie ma przeciwwskazań wiekowych, jest to możliwe właściwie w każdym wieku.