na grzbiecie jezyka widnieje podluzny – rowek posrodkowy

W języku rozróżniamy część przednią, nie związaną z dnem jamy ustnej, – wierzchołek (apex linguae), część środkową – trzon (corpus linguae) oraz część tylną, położoną tuż przed krtanią-korzeń (radix linguae). Język ograniczają: z boków krawędzie (margines) prawa i lewa, od góry płaski- grzbiet języka (dorsum linguae) i wreszcie od dołu Podstawa języka (basie linguae), za której pośrednictwem język jest przymocowany do dna jamy ustnej i do k. gnykowej. Należy zaznaczyć, że podstawa języka odpowiada tylko jego trzonowi i korzeniowi, albowiem wierzchołek stanowi część wyosobnioną języka, która nie nawiązuje łączności z dnem jamy ustnej. Często. na grzbiecie języka widnieje podłużny – rowek pośrodkowy (sulcus medianus ), stanowiący pozostałość granicy między parzystymi wałami bocznymi Kalliusa. U niektórych ssaków (Lemuroidea, Carsidae) na powierzchni dolnej wierzchołka języka znajduje się fałd, opisywany jako podjęzycze (0ssa s. sublin,gua) . [patrz też: zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych, ars medica świdnica, warszawa ginekolog nfz ]