migdalek gardlowy

Należy tutaj jeszcze wspomnieć – o unosicielu podniebienia górnego (Lerator veli palatini), który wraz z napinaczem podniebienia miękkiego (tensor veli palatirii) unosi podniebienie miękkie, przez co przerywa się połączenie między częścią nosowi jamy gardłowej (epipharyn:x) i częścią środkową gardła (mesopharynx). Powracając do analizy światła gardła, zauważymy w jego – części nosowej (epipluuy) dwie drobne szpary, z których każda stanowi – wpust gardłowy przewodu Eustachiansza (ostium. phmyngezun tubae auditivae), otwierający się podczas każdego aktu połykania . W sąsiedztwie tych wpustów dostrzegamy na ścianie tylnej gardła nieparzyste skupienie tkanki limfocytotwórczej. Jest to migdałek gardłowy (tonsilla phwyngea). Pod tym migdałkiem widnieje u Suidae głęboki zachyłek ściany tylnej gardła, stanowiący tzw. – zachyłek gardłowy (bursa phw)ngea) o nie wyjaśnionym znaczeniu. Mechanizm połykania. Połykanie jest aktem odruchowym dość złożonym, gdyż wymagającym uzgodnionej współpracy wielu czynników. Fazą przygotowawczą połykania jest zamknięcie szpary ustnej i uniesienie języka dzięki skurczowi przepony ustnej, utworzonej, jak wiadomo, przez mm. żuchwowo-gnykowe (mm. myloltyoidei). [przypisy: esmya opinie, dretwienie rąk, suchy zębodół jak wygląda ]