Kubki smakowe otrzymuja wlókna swoiste

Kubki smakowe otrzymują włókna swoiste od n. twarzowego za pośrednictwem struny bębenkowej, a głównie od n. językowo-gardłowego. Gardło (pharyn) stanowi drugi odcinek przewodu pokarmowego, w danym przypadku odcinek pochodzenia entodermalnego. Cały szereg czynników złożył się na to, że gardło posiada budowę dość zawiłą, a ponadto jest ośrodkiem twórczym wielu narządów. Już na samym wstępie musimy sobie uświadomić, że gardło jest u wszystkich kręgowców nie tylko rodzajem etapu przejściowego, prowadzącego pokarm z jamy ustnej do przełyku, ale że było ono również u niektórych kręgowców wodnych (u ryb) odcinkiem przewodu pokarmowego, sprawującego funkcje oddechowe. Takimi narządami gardłopochodnymi są ; język, tarczyca, przytarczyce, grasica, przewód Eustachiusza i jama bębenkowa, cały układ oddechowy (krtań, tchawica, płuca) i wreszcie gardło ostateczne, tj. gardło osobnika dorosłego wyzbyte już z funkcji narządotwórczych. Nic więc dziwnego, że zarówno metryka jak i życiorys gardła są dość złożone. [podobne: bebilon profutura opinie, narośl przy odbycie, etadron ]