Kubek smakowy

Kubek smakowy (wielkość około 50 (Jo) składa się z dwóch rodzajów komórek wrzecionowatych, ułożonych na kształt klepek beczki. Liczniejsze są – komórki podporowe, pomiędzy zaś nimi widnieją rzadkie właściwe komórki zmysłowe – komórki smakowe. Koniec dośrodkowy każdej z komórek smakowych jest opleciony włóknami n. językowo-gardłowego lub przez zakończenia struny bębenkowej, koniec zaś obwodowy przybiera postać szczecinki, wystającej do światła kubka smakowego. Dostępem do wnętrza kubka jest maleńki otworek, poprzez który dostają się doń podniety smakowe. Jest rzeczą prawdopodobną, że poszczególnym smakom zasadniczym odpowiadają specjalne komórki smakowe. Język jest unerwiony ruchowo wyłącznie przez n. podjęzykowy , czuciowo zaś przez n. trójdzielny ( n. językowy) i przez n. językowo-gardlowy oraz w drobnym stopniu przez n. błędny . [podobne: antymetabolity, haloperidol krople, dermiq ]