Klem jest zab umieszczony bezposrednio w tyle od ostatniego siekacza

Kłem jest ząb umieszczony bezpośrednio w tyle od ostatniego siekacza. Przedtrzonowce (P) od kła, które w trakcie rozwoju osobniczego posiadają poprzedników w uzębieniu przejściowym. W tyle od przedtrzonowców są umieszczone trzonowce (M), nie posiadające () swych poprzedników w uzębieniu przejściowym. Poszczególne typy zębów różnią się nie tylko rozmieszczeniem ale i wyglądem. Korony siekaczy, służące zasadniczo tylko do odgryzania pokarmu, mają kształt dłuta, kły stanowiące broń mają koronę stożkowatą, przedtrzonowce zaś i trzonowce, przystosowane do rozcierania pokarmu, mają koronę raczej szeroką o zawiłej zazwyczaj budowie i mają najczęściej większą ilość korzeni (2-5). Stan ilościowy zębów waha się w szerokich granicach nie tylko w obrębie poszczególnych klas kręgowców, ale i wśród ssaków wykazuje dość znaczne różnice. Biorąc ogólnie, da się powiedzieć, że podczas gdy większość kręgowców oraz Odontoceti wśród ssaków cechuje duża ilość zębów (polydontyzm), to u ssaków lądowych stwierdzamy redukcję ilościową (oligodontyzm). [więcej w: psychomedica, narośl przy odbycie, remigiusz wierzgoń instagram ]