Hypselodontyzm koniowatych wspólczesnych jest wynikiem uzywania pokarmu suchego i twardego

Hypselodontyzm koniowatych współczesnych jest wynikiem używania pokarmu suchego i twardego (durophagia), u Koniowatych bowiem pierwotnych (np. u + Eohippus) zęby były wyraźnie typu brachydontycznego. Analizę budowy koron rozpoczniemy od zębów trzonowcowi-kształtnych górnych (P i M) . Na wstępie stwierdzimy, że paraconus łączy się z metaconus za pośrednictwem podłużnego grzebienia, który ma nazwę ectoloph. Podobne grzebienie, ale o kierunku poprzecznym, widnieją na przedzie i w tyle korony. Są to: – protoloph, zmierzający od protoconus do paraconus i – metaloph, łączący hypoconus z metaconus. Szereg dodatkowych grzebieni, łączących trzy wymienione powyżej grzebienie zasadnicze, przeistacza powierzchnię żującą trzonowca W nader misterny rysunek, utworzony przez grzebienie i listewki szkliwo we. Obwód korony jest pokryty cementem, który ponadto wkracza i na powierzchnię żującą, wypełniając sobą dwa dołki: – dołek przedni (fossula ant. ) i dołek tylny (fossula post. ) . [przypisy: remigiusz wierzgoń instagram, bebilon profutura opinie, zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych ]