Cechy konstytucyjne powstale z czynnosci ukladu wegetatywnego

Cechy konstytucyjne powstałe z czynności układu wegetatywnego są trudne do zróżnicowania ze względu na to, że układ wegetatywny wpływa na układ hormonalny i odwrotnie. Poza tym – jak wspomniałem wyżej – nie ma czystego stanu wagotonii lub sympatykotonii, przeważnie zaś istnieje-hiperamphotonia lub hypoamphotonia, czyli procesy życiowe odbywają się na wyższym lub niższym poziomie napięcia-obu składowych układu wegetatywnego. Odmienne niż normalne oddziaływanie układu wegetatywnego na bodźce pochodzenia zewnętrznego lub wewnętrznego nazywa się skazą neuropatyczną (status neuropathicus). W skazie tej mogą łatwo powstawać rozmaite zaburzenia w narządach o charakterze nerwic wegetatywnych. ODPORNOŚĆ Odpornością nazywamy taki stan ustroją, kiedy ustrój stykając się z zarazkiem nie choruje na chorobę, którą ten zarazek jest zdolny wywołać. Jak wiemy, nie wszyscy ludzie chorują na choroby zakaźne, mimo że znajdują się w jednakowych warunkach, czyli pewna liczba ustrojów jest odporna na dany zarazek. Odporność na działanie zarazka sprawia, że o zakażeniu się tym zarazkiem ni powstaje swoista choroba, jeżeli zaś powstaje, to W postaci – bardzo- lekkiej jako tzw. postać chorobowa poronna. Do powstania choroby zakaźnej nie wystarcza tylko wtargnięcie zarazka do ustroju. Wiemy bowiem doskonale, nie istnieje dużo ludzi, którzy w swoim ustroju noszą liczne zarazki chorobotwórcze nie chorując sami. Są to tak zwani nosiciele zarazków, czyli osoby, które przebyły bezobjawowo zakażenie lub też przebyły właściwą chorobę wywołaną danymi zarazkami, na które nie są już oni wrażliwi, gdyż wytworzyła się parabioza między ustrojem a zarazkiem. [podobne: antymetabolity, stomadent legnica, pentaxim szczepionka ]