Brodawki lisciaste

Brodawki liściaste (papillae foliatae) mają postać serii owalnych wyniosłości pociętych wąskimi szparami, których ściany są wyposażone w receptory smakowe. Omawiane brodawki występują w liczbie pojedynczej na częściach bocznych korzenia języka. U przeżuwaczy brodawki liściaste nie występują. Brodawki okolone (papillae circumvallatae) są największymi brodawkami językowymi, dobrze dostrzegalnymi gołym okiem w pobliżu korzenia języka. Brodawka tego typu ma postać okrągłej wysepki, otoczonej wokół głębokim rowkiem, którego ściany są zaopatrzone receptorami smakowymi . Na dnie rowka otwierają się liczne gruczoły surowicze. Ilość brodawek okolonych jest zmienna, zależnie od gatunku. A więc podczas gdy u Equidae i u Suidae występuje po każdej stronie tylko jedna brodawka, to u: Carnirora jest ich 4-6, a u Ruminantia 8-28. Receptory smakowe, występujące pojedynczo także na podniebieniu i ścianie gardła, mają kształt antałków i noszą nazwę –kubków smakowych. [podobne: ars medica świdnica, zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych, esmya opinie ]