Metaconid jest przemieszczony dojezykowo

Metaconid jest przemieszczony dojęzykowo. Podstawę koron zębów górnych i dolnych opasuje dookoła dobrze rozwinięty pas (cingulum). Na załączonych rysunkach zostały przedstawione P4 i MI psa, wykazujące wybitny rozrost w porównaniu do ich sąsiadów . Ze względu na to, że zęby te służą do łamania kości, nazywamy je – łamaczami (dentes lacerantes). U innych przedstawicieli mięsożernych mogą się wyróżnicowywać łamacze kosztem innych jednostek zębowych. W dotychczas opisanych typach budowy korony poszczególne guzki miały kształt brodawkowatych wyniosłości, co najwyżej połączonych między sobą niskimi listewkami. Przejście niektórych ssaków (Ungulata, Rodentia) do odżywiania się wyłącznie pokarmem roślinnym postawiło guzki zębowe przed zupełnie nowymi zadaniami. Chodziło o to, aby powierzchniom trącym nadać taką budowę, przy której były by one w stanie przeprowadzić gruntowny przemiał pokarmu przez zniszczenie błonnikowych ścian komórkowych. [hasła pokrewne: komed konin, antymetabolity, haloperidol krople ]